คำถามที่พบบ่อย
สถานพยาบาลต้องการเข้าใช้งาน Web based Application ระบบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ได้อย่างไร
การติดต่อการใช้งาน Web based Application ระบบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
สถานพยาบาลกดปุ่มต่างๆ ใน Web based Application ระบบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล แล้วโปรแกรมไม่แสดงข้อมูลในหน้าต่อไป ปัญหาเกิดจากอะไร
การกรอกตัวชี้วัดในแบบประเมินตนเอง (SAR) ต้องกรอกย้อนหลังกี่ปี
การเพิ่มผู้ใช้งานใน Web based Application ระบบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล แล้วเข้าใช้งานไม่ได้ ปัญหาเกิดจากอะไร
เรื่องการบันทึกข้อมูล ORGANIZATION PROFILE แล้วข้อมูลหาย ควรกรอกข้อมูลอย่างไร
เรื่องการกดเปลี่ยนหัวข้อในการบันทึกข้อมูลแล้วข้อมูลก่อนหน้าหาย ควรทำอย่างไร
การกรอกข้อมูลแบบประเมินตนเอง (SAR) ตอนที่ 4 ควรกรอกข้อมูลอย่างไร
การขอรับการรับรองแล้วข้อมูลแบบประเมินตนเอง(SAR) ต้องกรอกใหม่ทุกครั้งใช่หรือไม่
การกรอกข้อมูลแบบประเมินตนเอง(SAR) แล้วข้อมูลปีไม่ตรงเลื่อนไปช่องทางขวา ควรทำอย่างไร
กรณีท่านก็อปปี้ข้อความมา แล้วพบว่าข้อมูลแบบประเมินตนเองแสดงตัวอักษรมาไม่ครบถ้วน
สามารถคีย์แบบประเมินตนเองล่วงหน้า และเก็บเป็นร่างไว้ก่อน ได้นานเท่าไร
รพ.บันทึก SAR แล้วพอเปิดอีกครั้งข้อมูลหายไป